Ledningskollen (den del som inte kräver inloggning) använder kakor (cookies) för att samla in statistik och med hjälp av den förbättra webbplatsen. Vi använder också tekniskt nödvändiga kakor. Kakor på Ledningskollen.

Version 1.9 av Ledningskollen 

Första veckan i juli togs version 1.8 av Ledningskollen.se i drift. Den innehöll flera nyheter, bland annat att man nu som frågare kan integrera Ledningskollen med egna system. Läs gärna på uppdateringssidan om 1.8.

Under sommaren har vi äntligen fått våra flygfoton, dessutom så har vi fått uppdaterat kartmaterial. Därför har vi valt att packa ihop detta och några andra småsaker till version 1.9. Här kommer lite kortfattad information om de nya funktionerna. och om tidplanen för version 1.9

Betatest av 1.9 är avslutad 

Precis innan lanseringen av 1.9 genomfördes ett betatest av inbjudna användare. Detta test är nu avslutat. 

Tidplan version 1.9 (Uppdaterad 111014) 

Betaversion av 1.9 är tillgängligt till och med fredag 19 oktober. Dokumentation för betatest finns också upplagd (under manaualer, uppe till vänster) 

Produktionsmiljön för Ledningskollen.se kommer att uppdateras till version 1.9 den 24 oktober, efter 16:00.

Flygfoto i Ledningskollen 

I syfte att göra det enklare för den som ska rita in ett arbetsområde införs nu möjligheten att rita i ett flygfoto istället för i kartan. Inledningsvis så kommer flygfoto bara finnas på innersta zoomnivån men detta byggs på successivt. 

Uppdaterade kartor 

Vi har fått den årliga uppdateringen av kartmaterial till Ledningskollen. Det innebär att fler detaljer samt nyare vägar, hus, villaområden med mera nu finns med i kartan.

Kopia på ärendet mailas till frågare 

När ett ärende skapas i Ledningskollen kommer ett mail med ärendet direkt att skickas till frågaren. 

Statistik i Ledningskollen tillgänglig för alla användare 

Hur många ärenden skapas per vecka eller månad? Hur många görs av privatpersoner? Detta och en hel del annan statistik görs nu tillgänglig för alla användare av Ledningskollen.

Filter för att söka på ärendenummer alltid synligt 

För alla användare finns i vyn ärendelista en filterfunktion för att söka ärenden. Nu läggs ärendenummer upp som ett öppet filter. 

Frågare kan hantera ärenden skapade av andra användare i samma organisation 

Frågare som tillhör samma organisation kan hantera och makulera varandras ärenden.

Om man bara vill ha en pdf 

För många ledningsägare är det stor skillnad i hur man tar fram underlag i olika cad-format eller när frågaren bara vill ha en karta. Därför har vi nu infört en kryssruta för "bara pdf" i formuläret för projekteringsärenden.

Nya funktioner för Ledningskollens användarstöd 

Utöver ovanstående användarfunktioner har några funktioner införts i version som syftar till att förenkla drift och förvaltning av Ledningskollen.se.

Påverkas vår webservice-integration? 

Det har tillkommit ett fält i ärenden som beskriver i text vilken inmatningsmetod av arbetsområde som frågaren/privatpersonen använde. 

Påverkas vår Ledningsägarmodul? 

Inga förändringar behöver göras till Ledningsägarmodulen. Ledningskollen har som tidigare version stöd för Ledningsägarmodul version 1.1 och 1.0.