Version 7.2.0

Version 7.2.0 lanserades 2021-06-09.

Om version 7.2.0

Version 7.2.0 innebär en uppgradering av tredjepartsprodukten FME. FME omvandlar GIS-filer mellan olika format för Ledningskollen. I och med uppgraderingen kan Ledningskollens användare använda nyare versioner av vissa filformat vid uppladdning och nedladdning av GIS-filer.

Version 7.2.0 innehåller också ett par mindre textförbättringar.

För er med ledningsägarmodul

Ni behöver varken uppdatera ledningsägarmodulen eller förändra några inställningar i samband med releasen av 7.2.0.

För er med integration

Ledningskollens API påverkas inte av uppgraderingen till version 7.2.0.