Version 7.4.0

Version 7.4.0 lanserades 2022-06-16.

Om version 7.4.0

Version 7.4.0 innehåller ett stort antal buggfixar men också nya funktioner, till exempel att man nu kan ange vem man utför markarbetet åt.

I versionen som lanserades 16 juni är en av nyheterna att man kan ange uppdragsgivare. Information som är frivillig att ange kan fyllas i på sidan “Komplettering” när man skapar ett ärende som professionell användare. Information om uppdragsgivare kan ge viktig kontext till de ledningsägare som får ärendet. Fyller man i Trafikverket som uppdragsgivare så får användaren en påminnelse om att ange ett EF-nummer. 

En annan nyhet är en förtydligande. På sidan “Ärendeöversikt” – som visas innan man skapar ärendet – har vi ändrat ledningsägarnas svarstider från “dagar” till “arbetsdagar” för att minska risken för missförstånd.

Exempel på fixade buggar:

  • Ortofoto saknades i vissa fall i pdf:en som skapas när man gjort ett ärende

  • För stor maximal yta i projekteringsärenden

  • Problem med inloggning via BankID

För er med ledningsägarmodul

Ni behöver varken uppdatera ledningsägarmodulen eller förändra några inställningar i samband med releasen av 7.4.0.

För er med integration

Ledningskollens API påverkas inte av uppgraderingen till version 7.4.0.