Ledningskollen (den del som inte kräver inloggning) använder kakor (cookies) för att samla in statistik och med hjälp av den förbättra webbplatsen. Vi använder också tekniskt nödvändiga kakor. Kakor på Ledningskollen.

Version 5.0 

Nästa version av Ledningskollen kommer att lanseras den 16 mars 2016
Nyheten uppdaterades senast: 2016-03-09 kl 18.00

Helt omarbetad guide för att skapa ärenden

I den nya versionen har vi gjort om designen på de vyer som används för att skapa ärenden. De största förändringarna är:

  • Helt ny design - De olika stegen för att skapa ett ärende visas nu tydligt i vänsterkant av sidorna. Man kan se vilka steg som gjorts och vilka som återstår på ett bra sätt. 

  • Ny sida för att välja ärendetyp - Sidan har gjorts om helt och fått ikoner som symboliserar de olika ärendetyperna. 

  • Ändrad ordning på stegen - tidigare började man med kartan, nu börjar man med en introduktionssida där man kan läsa mer om den ärendetyp man valt samt ange ett namn och tider för ärendet. Även en del andra steg har bytt plats med varandra.

  • Nytt kartverktyg och nya ritverktyg - se separat rubrik nedan. 

Vyn för att välja ärendetyp

Bilden visar den nya sidan där man väljer ärendetyp.

Nytt kartfönster och nya ritverktyg då man skapar ärende 

Kartsidan som används för att rita in arbetsområden har omarbetats helt, ritverktygen har bytt plats, och nya har tillkommit. Även listan där skapade arbetsområden listas har gjorts om och flyttats in i kartfönstret. 

Nytt är även att man anger djupet för sina arbetsområden i samband med att de skapas i kartan. Djupet anges i listan med arbetsområden. 

Kartsidan i Ledningskollen 5.0

Bilden visar kartfönstret då ett ärende skapas i Ledningskollen version 5.0.

Nya funktioner för att ansluta sig som ledningsägare och ärendemottagare 

De funktioner som tidigare använts då en organisation ska ansluta sig som ledningsägare har i den nya versionen ersatts av en helt ny funktion. Den nya funktionen har stöd även för de organisationer som inte är ledningsägare men behöver kunna ta emot ärenden från Ledningskollen av andra anledningar. Exempel på sådana organisationer är blivande byanät, bredbandssamordnare och kommunala/privata markägare. 

I den nya funktionen skapar man först en intresseanmälan med begäran om att få ansluta sin organisation, därefter kommer man att kunna skapa användarkonto och övriga inställningar. Anslutningsprocessen avslutas med en genomgång av inställningar och funktioner tillsammans med Ledningskollens användarstöd. 

Står ni i begrepp att ansluta er till Ledningskollen i rollen ledningsägare, blivande ledningsägare, bredbandssamordnare eller markägare? Skicka ett mail till ledningskollens användarstöd på så skickar vi ut information och länk till formuläret för intresseanmälan! 

Övriga nyheter och förändringar i 5.0 

Förutom de nyheter som beskrivits ovan har vi gjort lite fler saker: 

  • Användare med rollerna svarare och ledningsägare ledningsägare admin kan hjälpa frågarna att makulera felaktiga ärenden. 

  • Användare som har rollen användaradministratör kan bjuda in kollegor att skapa konton i den egna organisationen. Efter att kontot skapats aktiveras det automatiskt.

  • Som frågare kan man i den nya versionen ta över ett ärende från en kollega som t.ex slutat eller är på semester. 

  • Ett antal förändringar och funktioner “under skalet” som underlättar för Ledningskollens användarstöd och förvaltningsorganisation.

Påverkas vår Ledningsägarmodul?

Nej, Ledningsägarmodulen påverkas inte av 5.0. 

Påverkas vår Integration?

Integrationer som gjorts mot Ledningskollens API påverkas inte av 5.0
Under april planeras en uppdatering av Ledningskollens API för att ge stöd för de nya funktionerna. Mer information om denna uppdatering kommer att meddelas när det närmar sig. 

Önskemål om vidareutveckling och förändringar av Ledningskollens API skickas till