Ledningskollen (den del som inte kräver inloggning) använder kakor (cookies) för att samla in statistik och med hjälp av den förbättra webbplatsen. Vi använder också tekniskt nödvändiga kakor. Kakor på Ledningskollen.

Version 6.1.1

Version 6.1.1 av Ledningskollen kommer att releasas 2019-05-08 mellan kl 17.00 och kl 21.00.

Denna sida uppdaterades senast 2019-05-08 kl 19.35

 
Om version 6.1.1

I version 6.1.1 av Ledningskollen har följande förändringar gjorts

  • Ombyggnad Ledningskollens databas för att förenkla lagring av geografisk data i syfte att minska komplexitet och för att underlätta framtida utveckling både av Ledningskollen och integrationer via våra API.

  • Förändrat texter så att det ska bli enklare att välja rätt ärendetyp när man använder Ledningskollen för Utbyggnadslagen

  • Rättat fel i Excelexporten från ärendelistan. Felen med att fel ärenden exporterades är rättat.. 

  • Rättat fel i filter för ärendelistan. Problemet med att filtret “Frågarens namn innehåller” inte kunde läggas till igen om det tagits bort är nu löst. 

   

För er med ledningsägarmodul...

Ni behöver varken uppdatera ledningsägarmodulen eller förändra några inställningar i samband med releasen. 

Dock vill vi påminna om att det är viktigt att ni som använder ledningsägarmodulen alltid strävar efter att använda senaste version av modulen. Den version som ska användas är minst 1.4.x. 

För att se vilken version  modulen har loggar man in i Ledningskollen som ledningsägare admin och går sedan till inställningar => modulinställningar => modulloggar

Dokumentation och ny version av Ledningsägarmodulen finns tillgänglig på denna länk: https://docs.ledningskollen.se/modul/

För er med integration...

Ledningskollens API påverkas inte av uppgraderingen och vi har genomfört noggranna tester för API-versionerna V4, V3 och V2 för att säkerställa att allting fungerar som innan.

Om ni ändå önskar testa er integration för att säkerställa att den inte påverkas av uppgraderingen så är Ledningskollens testmiljö för API uppdaterad till version 6.1.1. Testmiljön nås på https://test.ledningskollen.se/api/

Frågor och Önskemål om förändringar av Ledningskollen och Ledningskollens API skickas till Ledningskollens användarstöd på