Ledningskollen (den del som inte kräver inloggning) använder kakor (cookies) för att samla in statistik och med hjälp av den förbättra webbplatsen. Vi använder också tekniskt nödvändiga kakor. Kakor på Ledningskollen.

Version 3.4 

Version 3.4 av Ledningskollen.se lanserades 2014-07-15

Förändringar i Version 3.4 

I version 3.4 av Ledningskollen.se har vi huvudsakligen gjort förändringar i de verktyg som vårt användarstöd använder. Flera av dessa nya och förbättrade verktyg kommer i en senare version även att lanseras för övriga användare.
Den enda förändring som berör vanliga användare är att vi i version 3.4 infört en begränsning i hur många öppna ärenden en användare med rollen frågare tillåts ha. Anledningen till att denna begränsning införts är att de svar ledningsägarna ger på ärenden inte är giltigt förrän frågaren bekräftat att man mottagit och förstått svaren. De frågare som stänger ärendena då man fått alla svaren och genomfört eventuella markarbeten kommer inte att påverkas av denna begränsning. 

Påverkas vår webserviceintegration? 

Nej. Version 3.4 påverkar inte redan genomföra webservices integrationer. Det gör däremot version 3.3 som lanserades i juni 2014. Läs mer om version 3.3 och hur er integration påverkas här

Påverkas vår Ledningsägarmodul? 

Nej, Ledningsägarmodulen påverkas ej i nuläget. Utveckling pågår så att ledningsägarmodulen kommer att använda Ledningskollens nya API och detta innebär att ni som använder Ledningsägarmodulen kommer att behöva installera en uppgraderad version under hösten 2014.

Behöver vi göra något? 

De användare som har för många ärenden öppna i Ledningskollen.se kommer att upplysas om detta vid nästa tillfälle ett ärende skall skapas. För att stänga ärenden går ni till ärendelistan, klickar på "visa" och sedan på knappen "hantera" för att bekräfta ledningsägarnas svar. I det fall ett ärende av typen ledningsanvisning skall stängas behöver man efter att ha bekräftat svaren från ledningsägarna klicka på hantera ytterligare en gång för att bekräfta att markarbetena är avslutade.