Ledningskollen (den del som inte kräver inloggning) använder kakor (cookies) för att samla in statistik och med hjälp av den förbättra webbplatsen. Vi använder också tekniskt nödvändiga kakor. Kakor på Ledningskollen.

Version 5.5

Version 5.5 av Ledningskollen releasades den 11 april 2018 mellan kl 17.00 och kl 19.00.
Denna sida uppdaterades senast 2018-05-15 kl 08.30

Ny och förändrad funktionalitet för ledningsägare 

 • Ärendelistan har fått en funktion där användare med rollerna ledningsägare admin eller svarare kan exportera kolumner från ärendelistan till excel. Funktionen syns högst upp till höger i ärendelistan.

 • Ärendelistan har fått ett nytt filter som användare med rollerna ledningsägare admin och svarare kan använda för att söka efter ärenden utefter geografi. Filtret kan adderas till genom att klicka på avancerat högst upp till vänster i ärendelistan och därefter addera filtret “Sök geografisk placering”. I filtret anges en centrumkoordinat, projektion och en sökradie. 

 • I kartan i ärendevyn kan användare med rollen ledningsägare admin tända lager som visar intresse- och bevakningsområden. Man kan välja att tända de områden som påverkas av aktuellt ärende och / eller de områden som inte påverkas. 

 • Skapa intresse- och bevakningsområden som sträckningar.
  I tidigare versioner kunde användare med rollen ledningsägare admin endast skapa intresse- och bevakningsområden i form av polygoner. Nu kan man även skapa områden genom att rita in sträckningar och ange ett värde för hur stor buffert man önskar addera till den ritade sträckningen. 

 • Administrationssidorna för ledningsägarmodulen har gjorts om med ny design. Vyerna för administration av Ledningsägarmodulen har uppdaterats till en design som är mer enhetlig med Ledningskollen i övrigt. Informationen och inställningarna som visas är densamma som tidigare, men det är enklare att navigera sig runt mellan de olika sidorna som hanterar ledningsägarmodulen.

Ny och förändrad funktionalitet för frågare

 • Ärendelistan har fått ett nytt filter för att visa de ärenden som användaren själv skapat. Detta filter är satt som default. Vill man se ärenden som skapats av andra användare i samma organisation bockar man ur filtret. Vill man söka på ärenden som skapats av en viss kollega anger man dennes namn i “ärendet skapat av” och bockar ur filtret “visa bara mina ärenden”

 • Menyvalet användare är nu tillgängligt för alla frågrare.
  Tidigare hade endast användare med rollen användaradministratör tillgång till menyvalet användare. I version 5.5 har vi nu gjort så att även vanliga frågare kan se vilka andra personer som är användare i samma organisation som man själv är. 

 • Funktion för att bli användaradministratör
  Om organisationen saknar aktiv användaradministratör kan en användare med rollen frågare under menyvalet användare välja att addera rollen användaradministratör till sitt konto i Ledningskollen. Som användaradministratör kan man själv hantera organisationens användare utan att behöva invänta hjälp från Ledningskollens användarstöd. Bl.a kan man som användaradministratör:
  - Bjuda in nya användare
  - Aktivera nya användare
  - Hjälpa användare med användarupgifter
  - Inaktivera användare som inte längre ska ha tillgång till Ledningskollen

 

För er med ledningsägarmodul...

Ni behöver varken uppdatera ledningsägarmodulen eller förändra några inställningar i samband med releasen. 

Dock vill vi påminna om att det är viktigt att ni som använder ledningsägarmodulen alltid strävar efter att använda senaste version av modulen. Den version som ska användas är minst 1.4.x

För att se vilken version  modulen har loggar man in i Ledningskollen som ledningsägare admin och går sedan till inställningar => modulinställningar => modulloggar

Senaste version av modulen kan alltid hämtas på https://ella.ledningskollen.se/modul/ 

För er med integration...

Ledningskollens API förändras inte i och med releasen av version 5.5. Befintliga integrationer kommer inte att påverkas och uppdatering behöver inte genomföras inför releasen.

Frågor och Önskemål om förändringar av Ledningskollen och Ledningskollens API skickas till Ledningskollens användarstöd på