Ledningskollen (den del som inte kräver inloggning) använder kakor (cookies) för att samla in statistik och med hjälp av den förbättra webbplatsen. Vi använder också tekniskt nödvändiga kakor. Kakor på Ledningskollen.

Version 5.2

Version 5.2 av Ledningskollen lanserades den 1 juli 2016.
Nyheten uppdaterades senast: 2016-07-01 kl 08.35

Om lag (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät

Den 1 juli 2016 trädde en ny lag som ska göra bredbandsutbyggnad billigare i kraft. Lagen innebär att den som vill bygga ut fast eller trådlöst bredband med kapacitet på över 30 Mbit/s kan ha rätt till viss information om nätinnehavares befintliga fysiska infrastruktur och senare även begära tillträde till sådan infrastruktur. Den ger också bredbandsutbyggaren rätt att i vissa fall samordna sin utbyggnad med andra.

För mer information om lagen hänvisas till Utbyggnadsportalen som lanseras 1 juli. Utbyggnadsportalen utgör tillsammans med Ledningskollen den informationstjänst som enligt lagen ska finnas.

Nedan beskrivs hur Ledningskollen anpassats för att kunna användas av bredbandsutbyggare och nätinnehavare.

Förändringar 1 juli

Ärendetyperna projektering och samordning har anpassats för att även kunna användas av bredbandsutbyggare och nätinnehavare i kombination med lagen.

Benämningen av en aktör som bredbandsutbyggare eller nätinnehavare är endast en preliminär bedömning för att underlätta användningen av Ledningskollens tjänster. Ett
slutligt ställningstagande av om en aktör omfattas av lag (2016:534) om åtgärder förutbyggnad av bredbandsnät kommer PTS att göra först i samband med att ett tvistlösnings- eller tillsynsärende avgörs av myndigheten. Det är upp till varje aktör att själv ansvara för att de följer lagens bestämmelser i de fall lagen är tillämpbar. Mer information om lagen finns på Utbyggnadsportalen.

Bredbandsutbyggare kan använda Ledningskollen för att:

  • Begära information om nätinnehavares befintliga infrastruktur genom att skapa ett projekteringsärende.

  • Få information om nätinnehavares planerade och pågående bygg- och anläggningsprojekt för att kunna begära samordning med dessa.

Nätinnehavare kan använda Ledningskollen för att:

  • Tillhandahålla information om befintlig infrastruktur (som svar på projekteringsärenden)

  • Publicera information om planerade och pågående bygg- och anläggningsprojekt genom att skapa ett samordningsärende.

Utöver att anpassa ärendetyperna projektering och samordning har vi även skapat en ny funktion, Ledningskollens Ärendekarta.
Ärendekartan är tillgänglig för alla ledningsägare som bedömts vara bredbandsutbyggare och kan användas för se alla de samordningsärenden som nätinnehavare skapat för att publicera information om bygg- och anläggningsprojekt. De användare som tillhör en organisation som bedömts vara bredbandsutbyggare når ärendekartan via menyn “ärenden”.

För dig som besvarar ärenden i Ledningskollen

För nätinnehavare som besvarar ärenden i Ledningskollen kommer de projekteringsärenden som skapats av bredbandsutbyggare att ha en blå ruta som beskriver skillnaderna gentemot ett vanligt projekteringsärende.

Övriga nyheter och förändringar i 5.2

Då man skapar ett projekteringsärende kan man i version 5.2 ange att man vill få underlag från ledningsägarna i filformatet dwg.

För er med ledningsägarmodul ...

Ni behöver varken uppdatera ledningsägarmodulen eller förändra några inställningar i samband med releasen.

För er med integration...

I samband med releasen av version 5.2 uppdateras Ledningskollens API till API V4 som innehåller funktioner som underlättar hantering av projekterings- och samordningsärenden som gjorts i enlighet med lag (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät.

Integrationer som gjorts mot tidigare versioner av Ledningskollens API kommer att fortsätta fungera mot version 5.2 men ni bör planera in för en uppgradering till API V4 eftersom de äldre versionerna av API planeras att stängas ned enligt nedan:

  • API V2 - stängs ned under oktober 2016

  • API V3 - stängs ned under januari 2017

Information inför denna uppgradering har skickats ut till de aktörer som finns på Ledningskollens maillista för information kring integrationer och API. Har ni inte fått denna information och vill vara med på vår sändlista, kontakta ledningskollens användarstöd och meddela de e-postadresser som ska få informationen.

Frågor och Önskemål om förändringar av Ledningskollen och Ledningskollens API skickas till Ledningskollens användarstöd på