Ledningskollen (den del som inte kräver inloggning) använder kakor (cookies) för att samla in statistik och med hjälp av den förbättra webbplatsen. Vi använder också tekniskt nödvändiga kakor. Kakor på Ledningskollen.

Version 3.0 

Akutärende - en ny ärendetyp i Ledningskollen.se 

Under hösten 2013 och våren 2014 har vi utvecklat funktioner för akutärenden i Ledningskollen. Akutfunktionen är nu klar och vi kommer nu tillsammans med ledningsägarna att stegvis ta funktionen i drift. Mer info om detta kommer under april.

Aviseringsfunktion 

Som en del av Ledningskollen 3.0 har vi skapat en aviseringsfunktion som vi hoppas skall kunna uppmärksamma användarna på att något kräver deras uppmärksamhet. Aviseringsfunktionen kommer att användas som ett av sätten att uppmärksamma användare med rollen Ledningsägare om att ett nytt akutärende skapats inom deras intresseområden. Funktionen kommer även att användas för för att avisera t.ex kommande uppdateringar av Ledningskollen.

Aviseringen kommer att synas högst upp till höger i Ledningskollens menysystem som bilden nedan visar.

Aviseringsfunktionen i Ledningskollen

Nytt format på ärendenumren 

I version 3.0 byter vi ut Ledningskollens gamla format för ärendenummer med förhoppning om att det nya formatet skall bli enklare att komma ihåg. De nya ärendenumren blir på formen ååååmmdd-nnnn, dvs datumet för då ärendet skapades följt av ett fyrsiffrigt löpnummer. Det fyrsiffriga löpnumret kommer att nollställas vid midnatt varje dygn.
Observera att det nya formatet på ärendenummer planeras att släppas ett par veckor efter det att version 3.0 av Ledningskollen släpps. Preliminärt kommer de nya ärendenumren att släppas 2014-03-27.


Nedan visas en bild på hur de nya ärendenumren ser ut i en ärendelista.

Ärendelista med nya ärendenummer

Påverkas vår webserviceintegration? 

Ja. Version 3.0 av Ledningskollen kan komma att påverka de integrationer som gjorts mot Ledningskollen.se. Ett mail med information om detta har skickats separat till ledningsägare admin i de organisationer som har genomfört integrationer.

Påverkas vår Ledningsägarmodul? 

Nej, Ledningsägarmodulen påverkas ej. Observera dock att Ledningsägarmodulen inte kommer att hantera akutärenden. 

Behöver vi göra något? 

För att förbereda inför att akutärenden tas i bruk krävs vissa inställningar av ledningsägarna.
Det som behövs är att:

  • Skapa ett akutsvarsställe eller flera om man inte redan har detta.

  • Skriva in ett jourtelefonnummer för samtliga akutsvarsställen så att frågare i akutärenden kan få information om var de skall vända sig, dygnet runt. Om man har vidarekoppling på det ordinarie nummret behöver man inte ange ett speciellt journummer.

  • Skriva in övrig information om svarsstället. Denna visas för frågare i ärendevy och PDF, exempelvis kan man ange under vilka tider svarsstället är bemannat. Se bild nedan.

Editera svarsställe