Ledningskollen (den del som inte kräver inloggning) använder kakor (cookies) för att samla in statistik och med hjälp av den förbättra webbplatsen. Vi använder också tekniskt nödvändiga kakor. Kakor på Ledningskollen.

Version 5.1

Version 5.1 av Ledningskollen lanserades den 8 juni 2016.
Nyheten uppdaterades senast: 2016-06-08 kl 18.10

Allmänt om version 5.1

Den 1 juli 2016 träder lag (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät i kraft.

Version 5.1 av Ledningskollen är det första steget för att göra verktyget anpassat till lagens krav. För de ledningsägare som definierats som nätinnehavare finns i version 5.1 nya inställningar där man får ange hur man vill ta emot formell begäran om tillträde till sin infrastruktur, samt inställningar för hur man avser publicera projekt som innefattas av lagen.

Läs mer om Ledningskollen kopplat till lag (2016:534). 

Inställningar för ledningsägare

När man som användare med rollen ledningsägare-admin går till organisationens inställningar finns i version 5.1 en ny sektion med rubriken “Lag om åtgärder för…”
I denna sektion framgår det hur er organisation definierats utefter lagens olika roller.

Ny inställningssida för nätinnehavare

De ledningsägare som är definierade som nätinnehavare har fått en ny sida där inställningar kopplade till lagen ska göras. På denna inställningssida anges:

  • Hur man önskar få formell begäran om tillträde till infrastruktur skickade

  • Hur man avser publicera bygg- och anläggningsprojekt som innefattas av lagen.

En manual har kommer att tas fram för att beskriva hur dessa inställningar görs. Manualen kommer att skickas till alla användare med rollen ledningsägare admin.

Övriga nyheter och förändringar i 5.1

I samband med releasen har vi rättat några buggar som rapporterats in, de flesta buggarna som rättats rör inställningar för ledningskollens ledningsägarmodul.

För er med ledningsägarmodul ...

Ni behöver varken uppdatera ledningsägarmodulen eller förändra några inställningar i samband med releasen.

För er med integration...

Integrationer som gjorts mot Ledningskollens API påverkas inte av 5.1
I slutet av juni kommer en uppdatering av Ledningskollens API att göras. Information om detta kommer att skickas ut till de som genomfört integrationer.

Frågor och Önskemål om vidareutveckling och förändringar av Ledningskollen och Ledningskollens API skickas till