Ledningskollen (den del som inte kräver inloggning) använder kakor (cookies) för att samla in statistik och med hjälp av den förbättra webbplatsen. Vi använder också tekniskt nödvändiga kakor. Kakor på Ledningskollen.

Version 6.0

Version 6.0 av Ledningskollen kommer att releasas i två omgångar. 

Den första omgången planeras att releasas den 2018-05-17 mellan kl 17.00 och kl 19.00.

Den andra omgången releasas 2018-05-25 med start kl 15.00. 

Notera: Under perioden 2018-05-25 kl 15.00 tom 2018-05-26 kl 17.00 planerar vi att hålla tjänsten Ledningskollen stängd då vi genomför arkivering av äldre ärenden. 

Denna sida uppdaterades senast 2018-05-15 kl 11.50

Allmänt om version 6.0

I version 6.0 av Ledningskollen har vi byggt om systemet så att det ska uppfylla de krav som GDPR ställer. 

I den första releasen (2018-05-17) kommer följande funktioner att releasas:  

  • Kontroll av lagrade personuppgifter - Var tredje månad kommer Ledningskollens användare efter inloggning att få se de personuppgifter Ledningskollen lagrar om användaren. Användaren uppmanas att kontrollera så att uppgifterna stämmer, samt justera om de inte stämmer. 

  • Upplysning om hantering av personuppgifter - I vyerna där användarkonton och ärenden skapas har vi lagt till texter som beskriver hanteringen av de personuppgifter som matas in. Även loginsida och ärende-PDF har fått lite putsning kring beskrivning av hanteringen av personuppgifter. 

I den release som genomförs 2018-05-25 med start kl 15.00 kommer en funktion för arkivering av äldre ärenden i Ledningskollen att releasas. Kort efter att arkiveringsfunktionen är releasad kommer vi att sätta igång och arkivera ärenden och under den tid som äldre ärenden arkiveras tvingas vi att hålla tjänsten stängd. (2018-05-25 kl 15.00 tom 2018-05-26 kl 17.00).   

För er med ledningsägarmodul...

Ni behöver varken uppdatera ledningsägarmodulen eller förändra några inställningar i samband med releasen. 

Dock vill vi påminna om att det är viktigt att ni som använder ledningsägarmodulen alltid strävar efter att använda senaste version av modulen. Den version som ska användas är minst 1.4.x

För att se vilken version  modulen har loggar man in i Ledningskollen som ledningsägare admin och går sedan till inställningar => modulinställningar => modulloggar

Dokumentation och ny version av Ledningsägarmodulen finns tillgänglig på denna länk:  https://docs.ledningskollen.se/modul/

För er med integration...

Ledningskollens API kommer att förses med en ny funktion där system som integrerats kan få besked om huruvida ett ärende med givet ärendenummer arkiverats eller ej. Denna funktion en extrafunktion och befintliga integrationer kommer inte att påverkas av denna extrafunktion. Om ni ändå önskar testa er integration för att säkerställa att den inte påverkas av uppgraderingen så är Ledningskollens testmiljö för API uppdaterad till version 6.0. Testmiljön nås på https://test.ledningskollen.se/api/

Frågor och Önskemål om förändringar av Ledningskollen och Ledningskollens API skickas till Ledningskollens användarstöd på