Älmhults kommun, Tekniska förvaltningen

  • 212000-0647
  • Box 500
    343 23 ÄLMHULT
  • Älmhult kommun ansvarar för kommunala vatten-, avlopps- och dagvattenledningar samt kommunal belysning. Kommunen har även ett kommunägt bolag, Elmnet som ansvarar för Fiberoptiskt bredbandsnät
  • www.almhult.se
  • Avlopp, Dagvatten, Elektronisk kommunikation, Gatubelysning, Vatten

Geografiskt område

  • Kronobergs län, Skåne län
  • Markaryd, Osby, Älmhult