Surahammars Kommunalteknik AB

 • 556200-1551
 • Box 10
  735 21 Surahammar
 • Distribution av dricksvatten samt avledas och rena avloppsvatten. Omhänderta hushållsavfall.
  Förvaltning av kommunala gator och parker.
 • 0220-46700
 • www.suratek.se
 • Avlopp, Dagvatten, Gatubelysning, Park, Vatten

Geografiskt område

 • Västmanlands län
 • Surahammar