Stiftelsen Idre Fjäll

  • 884400-5960
  • Box 202
    790 91 Idre
  • Skid och friluftsanläggning med åretruntverksamhet
  • 025340000
  • www.idrefjall.se
  • Avlopp, El, Elektronisk kommunikation, Gatubelysning, Vatten, Värmeslingor

Geografiskt område

  • Dalarnas län
  • Älvdalen