Mullsjö Bostäder AB

  • 556456-2055
  • Box 800, 565 31 Mullsjö
  • Kommunalt fastighetsbolag som hyr ut bostäder och lokaler.
  • 039214230
  • Avlopp, Dagvatten, El, Elektronisk kommunikation, Fjärrvärme, Gatubelysning, Kulvert/tunnel/bergrum, Park, Vatten, Värmeslingor, Övrigt

Geografiskt område

  • Jönköpings län
  • Habo, Mullsjö