Malå kommun, Tekniska

  • 212000-2866
  • Box 2
    939 21 Malå
  • Malå kommun, tekniska avdelningen,ansvarig för VA,gator och vägar samt gatljus.
  • http://www.mala.se/?id=15756
  • http://www.mala.se/?id=15756
  • 0953-14000
  • www.mala.se
  • Avlopp, Dagvatten, Gatubelysning, Park, Vatten, Övrigt

Geografiskt område