Ledningskollen (den del som inte kräver inloggning) använder kakor (cookies) för att samla in statistik och med hjälp av den förbättra webbplatsen. Kakor på Ledningskollen.

Kalmar Vatten AB

  • 556481-7509
  • Box 817
    391 28 Kalmar
  • Kalmar Vatten AB är ett kommunägt bolag inom Kalmar kommunkoncern som har uppdraget att producera och distribuera dricksvatten och rena avloppsvatten innan det släpps ut i Kalmarsund. Bolaget sköter också dagvattenhanteringen
  • 0480-451210
  • www.kalmar.se/vatten
  • Avlopp, Dagvatten, Vatten

Geografiskt område

  • Kalmar län
  • Kalmar, Mönsterås, Torsås