Lunet AB

  • 556713-2153
  • Smedjegatan 10
    971 02 Luleå
  • Lunet bygger fibernät i Luleå kommun. Det når idag alla Luleås stadsdelar och 35 tätorter/byar i kommunen. Lunet är ett intressebolag och ägs till lika delar av Luleå Energi och Lulebo.
  • 0920-236101
  • www.lunet.se
  • Elektronisk kommunikation

Geografiskt område