Nacka Vatten och Avfall AB

  • 559066-7589
  • 131 81 Nacka
  • Nacka vatten och avfall AB
    Kart och System
  • https://www.nacka.se/nackavattenavfall/
  • Avlopp, Dagvatten, Kulvert/tunnel/bergrum, Vatten

Geografiskt område

  • Stockholms län
  • Lidingö, Nacka, Stockholm, Tyresö, Vaxholm, Värmdö