Kakor på Ledningskollen

Ledningskollen (den del som inte kräver inloggning) använder så kallade kakor för att samla in statistik och med hjälp av den förbättra webbplatsen. Mer information om kakorna. Klicka på Jag godkänner kakor för att tillåta kakor.

Västervik Miljö & Energi AB

 • 556045-6567
 • Västervik Miljö & Energi AB
  AO Vatten
  Box 25
  593 21 Västervik
 • Drift, underhåll och förnyelse av allmänna vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar, pumpstationer, avloppsreningsverk, vattenverk och dagvattenmagasin i Västerviks kommun.
 • http://www.vastervik.se/Vastervik-Miljo-och-Energi/Gator-och-parker/Schakttillstand-processen/
 • 0490-257050
 • www.vastervikmiljoenergi.se
 • Avlopp, Dagvatten, Vatten

Geografiskt område

 • Kalmar län
 • Oskarshamn, Vimmerby, Västervik