Ledningskollen (den del som inte kräver inloggning) använder kakor (cookies) för att samla in statistik och med hjälp av den förbättra webbplatsen. Kakor på Ledningskollen.

Västervik Miljö & Energi AB

 • 556045-6567
 • Västervik Miljö & Energi AB
  AO Vatten
  Box 25
  593 21 Västervik
 • Drift, underhåll och förnyelse av allmänna vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar, pumpstationer, avloppsreningsverk, vattenverk och dagvattenmagasin i Västerviks kommun.
 • http://www.vastervik.se/Vastervik-Miljo-och-Energi/Gator-och-parker/Schakttillstand-processen/
 • 0490-257050
 • www.vastervikmiljoenergi.se
 • Avlopp, Dagvatten, Vatten

Geografiskt område

 • Kalmar län
 • Oskarshamn, Vimmerby, Västervik