Lerums kommun, VA-enheten

  • 212000-1447
  • Lerums kommun
    443 80 Lerum
  • VA-enheten, Sektor samhällsbyggnad, ansvarar för Lerums kommuns vatten- och avloppsverksamhet.
  • 0302-521000
  • www.lerum.se
  • Avlopp, Dagvatten, Vatten

Geografiskt område

  • Västra Götalands län
  • Alingsås, Härryda, Lerum