Region Värmland

  • 222000-1362
  • Region Värmland
    Box 1022
    651 15 Karlstad
  • Region Värmland arbetar bl.a. med det statliga uppdraget kring regional utveckling. I detta ingår det statliga uppdraget regional bredbandskoordinator som arbetar med planering av bredbandsutbyggnad.
  • 054-7011000
  • www.regionvarmland.se

Geografiskt område