Öckerö Fastighets AB

  • 556495-9665
  • Box 1046
    475 22 ÖCKERÖ
  • Bygger och förvaltar fibernät i Öckerö kommun.
  • 0317632405
  • http://www.ockeronat.se
  • Elektronisk kommunikation

Geografiskt område

  • Västra Götalands län
  • Göteborg, Kungälv, Öckerö