Torpa Avlopp Ek. förening

 • 769622-5304
 • c/o Styrelsen
  Björsagårdsvägen 23
  439 74 Fjärås
 • Förening med Vatten, Avlopp och fibernät som bygdens fastigheter nyttjar
 • 0708273613
 • www.torpaavlopp.se
 • Avlopp, Elektronisk kommunikation, Vatten

Geografiskt område

 • Hallands län
 • Kungsbacka