Tisselskog Fibernet Ek. förening

  • 769624-6474
  • Huken 20
    66010 Dals Långed
  • Fiberförening som förlägger kanalisation avsedd för optiskt fibernät.
  • 053143130
  • www.tisselskogfiber.se
  • Elektronisk kommunikation

Geografiskt område

  • Västra Götalands län
  • Bengtsfors, Mellerud, Åmål