Stohagen-Ulvedalen VA Ek. förening

  • 769624-3562
  • Stafettgatan 6B
    531 52 Lidköping
  • Föreningens verksamhet är att främja medlemmars ekonomiska intresse genom i att tillhandahålla ett dricksvatten- och avloppsledningssystem samt kanalisation och bredband för medlemmars fastigheter.
  • 070-5331302
  • Avlopp, Elektronisk kommunikation, Vatten

Geografiskt område

  • Västra Götalands län
  • Lidköping