Malö Strömmarfibern Ek. förening

  • 769626-2331
  • C/o Björn Svensson Flatön-Traneviken 368
    47491 Ellös
  • Malöströmmarfibern bygger och driver ett fibernät för att tillhandahålla medlemmarna nätkapacitet för bland annat data- och telekommunikation samt TV och strömmad video.
  • 0709184071
  • www.malostrommarfibern.se
  • Elektronisk kommunikation

Geografiskt område