Bäsinge Landsbygdsfiber Ek. förening

  • 769625-7935
  • S.Rudu 12
    774 99 By Kyrbyu
  • Drift av fibernät
  • 0730756890
  • Elektronisk kommunikation, Övrigt

Geografiskt område

  • Dalarnas län, Västmanlands län
  • Avesta, Sala