Vilhelmina kommun, Tekniska avdelningen

  • 212000-2601
  • Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
  • VA avdelning inkl vägbelysning
  • 0940-14000
  • http://www.vilhelmina.se/
  • Avlopp, Dagvatten, Gatubelysning

Geografiskt område

  • Västerbottens län
  • Vilhelmina