Tenorens samfällighetsförening

  • 716420-7909
  • Box 6077
    162 06 VÄLLINGBY
  • Bostadsförening, 65 radhus. Föreningen förvaltar bla. ledningar av olika typ
  • 0709564300
  • www.tenoren.nu
  • Avlopp, Dagvatten, El, Elektronisk kommunikation, Gatubelysning, Park, Vatten, Värmeslingor, Övrigt

Geografiskt område

  • Stockholms län
  • Järfälla, Stockholm