Sätila fiber Ek. förening

  • 769626-8072
  • Björlandavägen 11
    511 69 Sätila
  • Bygga och driva fibernät som ekonomisk förening.
  • www.satilafiber.se
  • Övrigt

Geografiskt område

  • Hallands län, Västra Götalands län
  • Härryda, Kungsbacka, Mark