Stenkvista samfällighetsförening

  • 717915-2678
  • Gröndal Forsbacka
    63519 Eskilstuna
  • Stenkvista Samfällighetsförening förvaltar gemensamhetsanläggning bestående av vatten- avlopp- och fiber ledning.
  • 0737197186
  • www.stenkvista-kolunda.se
  • Avlopp, Elektronisk kommunikation, Vatten

Geografiskt område

  • Södermanlands län
  • Eskilstuna