Stehags fiber samfällighetsförening

  • 717916-9003
  • Gruvbacken 1
    241 75 Stehag
  • Fiberoptiskt nät i by som ägs av samfällighetsförening
  • 0703895078
  • Elektronisk kommunikation

Geografiskt område

  • Skåne län
  • Eslöv