Sjöbo kommun

 • 212000-1090
 • Gamla torg
  Sjöbo kommun
  275 80 Sjöbo
 • Sjöbo kommun Gatukontoret som är ledningsägare till belysningskablar.
 • 0416-27153
 • www.sjobo.se
 • Gatubelysning

Geografiskt område

 • Skåne län
 • Eslöv, Hörby, Lund, Sjöbo, Skurup, Tomelilla, Ystad