Norra Strö fiber Ek. förening

  • 769624-4065
  • Strövägen 46
    291 95 Färlöv
  • Nätägare, optiskt fibernät
  • 04474004
  • www.norrastro.se/fiber
  • Elektronisk kommunikation

Geografiskt område

  • Skåne län
  • Hässleholm, Kristianstad