Larv Längjum fiber Ek. förening

  • 769622-8316
  • Längjum Anders Heljesgården 1
    53491 Vara
  • Förvalta fiberföreningens utbyggda fibernät
  • 0707722926
  • http://www.larvlangjumfiber.se
  • Elektronisk kommunikation, Övrigt

Geografiskt område

  • Västra Götalands län
  • Falköping, Vara