Horna By Optokabel- och VA samfällighetsförening

  • 717913-5137
  • Tranängen Horna Vångaväg 108-43
    296 91 ÅHUS
  • Ledningsägare för Fiberledning, Renvattenledning och Spillvattenledning
  • 070-6508376
  • Avlopp, Elektronisk kommunikation, Vatten

Geografiskt område

  • Skåne län
  • Kristianstad