Borås Stad, Tekniska förvaltningen

  • 212000-1561
  • Kungsgatan 57
    50180 Borås
  • Förvaltning av offentlig belysning på gator, torg, parker samt gång- och cykelvägar
  • 033357400
  • Gatubelysning

Geografiskt område

  • Västra Götalands län
  • Borås, Herrljunga