Västra Mälardalens Energi och Miljö AB (Fjärrvärme)

  • 556668-3586
  • Box 34
    731 21 KÖPING
  • Arboga Energi AB producerar och distriuberer fjärrvärme till ca 800 kunder inom Arboga tätort, ca 1300 kunder inom Köpings tätort samt 200 kunder i Kolsva.
  • www.vme.se
  • Elektronisk kommunikation, Fjärrvärme, Kulvert/tunnel/bergrum

Geografiskt område

  • Västmanlands län
  • Arboga, Kungsör, Köping