Kakor på Ledningskollen

Ledningskollen (den del som inte kräver inloggning) använder så kallade kakor för att samla in statistik och med hjälp av den förbättra webbplatsen. Mer information om kakorna. Klicka på Jag godkänner kakor för att tillåta kakor.

Björnudden - Stämmarsunds samfällighetsförening

  • 717912-9502
  • Eva von Sydow, Trappvägen 4, 182 74 Stocksund
  • Vi äger och förvaltar vatten- och avloppsledningar samt distribuerar färskvatten och spillvatten till och från medlemmar i en gemensamhetsanläggning.
  • Avlopp, Vatten

Geografiskt område

  • Stockholms län
  • Norrtälje