Ledningskollen (den del som inte kräver inloggning) använder kakor (cookies) för att samla in statistik och med hjälp av den förbättra webbplatsen. Kakor på Ledningskollen.

Björnudden - Stämmarsunds samfällighetsförening

  • 717912-9502
  • Eva von Sydow, Trappvägen 4, 182 74 Stocksund
  • Vi äger och förvaltar vatten- och avloppsledningar samt distribuerar färskvatten och spillvatten till och från medlemmar i en gemensamhetsanläggning.
  • Avlopp, Vatten

Geografiskt område

  • Stockholms län
  • Norrtälje