Ledningskollen (den del som inte kräver inloggning) använder kakor (cookies) för att samla in statistik och med hjälp av den förbättra webbplatsen. Vi använder också tekniskt nödvändiga kakor. Kakor på Ledningskollen.

Björnudden - Stämmarsunds samfällighetsförening

  • Eva von Sydow, Trappvägen 4, 182 74 Stocksund
  • Vi äger och förvaltar vatten- och avloppsledningar samt distribuerar färskvatten och spillvatten till och från medlemmar i en gemensamhetsanläggning.
  • Avlopp, Vatten

Geografiskt område

  • Stockholms län
  • Norrtälje