Sörbylunds Elnät HB

  • 969694-4066
  • Sörbylunds Kraftstation, 54191 Skövde
  • Elnät med 7 anslutna hushållskunder och en produktionsenhet, vattenkraft. Enbart lågspänning. Total ledningslängd ca 1 km. Vi har koncession för linje.
  • www.sorbylundsel.se
  • El

Geografiskt område

  • Västra Götalands län
  • Skövde