Härjedalens kommun

  • 212000-2510
  • Medborgarhuset
    842 32 SVEG
  • Kommunen äger VA & dagvattenledningar samt gatljusledningar.
    VA-ledningarna förvaltas av det kommunala bolaget Vatten & Miljöresurs i Berg Härjedalen AB.
  • Avlopp, Dagvatten, Gatubelysning, Vatten

Geografiskt område

  • Dalarnas län, Gävleborgs län, Jämtlands län
  • Berg, Härjedalen, Ljusdal, Älvdalen