Ledningskollen (den del som inte kräver inloggning) använder kakor (cookies) för att samla in statistik och med hjälp av den förbättra webbplatsen. Kakor på Ledningskollen.

Danderyds kommun

  • 212000-0126
  • Tekniska kontoret, Danderyds kommun
    Box 74 Danderyd
  • VA-enheten som ingår i tekniska kontoret på Danderyds kommun har ansvaret för ny- och ombyggnad samt drift och underhåll av kommunens VA-ledningsnät. Pumpstationer ingår också i VA-ansvarsområdet.
  • https://www.danderyd.se/bygga-bo-och-miljo/vatten-och-avlopp-i-danderyd/ledningar-i-marken/
  • https://www.danderyd.se/bygga-bo-och-miljo/vatten-och-avlopp-i-danderyd/
  • Avlopp, Dagvatten, Vatten

Geografiskt område

  • Stockholms län
  • Danderyd, Lidingö, Sollentuna, Solna, Stockholm, Täby, Vaxholm, Österåker