Väsa fiber Ek. förening

  • 769630-0784
  • Väsavägen 51, 79691 Älvdalen
  • Tillhandahåller ett passivt fibernät i Väsa by i Älvdalens kommun.
  • www.vasafiber.se
  • Elektronisk kommunikation

Geografiskt område

  • Dalarnas län
  • Älvdalen