Fiber väster om Viskan Ek. förening

 • 769626-8585
 • Fiber väster om Viskan
  c/o Mai Andersson
  Lindhult Hålegärde 2
  519 90 Horred
 • Tillhandahåller högkvalitativ kommunikation via fiberoptisk kabel för bl.a. Tv, data-, telekommunikation.
 • http://fibervasteromviskan.se/
 • Elektronisk kommunikation

Geografiskt område

 • Hallands län, Västra Götalands län
 • Kungsbacka, Mark, Varberg