SKÖVDE KOMMUN - Fastighetsavdelningen

  • 212000-1710
  • Skövde kommun
    54183 Skövde
  • Äger och förvaltar Skövde kommuns fastigheter inklusive mark på vid verksamhetsfastigheter. Äger och förvaltar INTE park-, exploaterings- och naturmark.
  • 0500498000
  • www.skovde.se
  • Övrigt

Geografiskt område

  • Västra Götalands län
  • Skövde