Åkerby-Ytterby vägsamfällighet

  • 716452-8775
  • Ytterby 620
    715 91 ODENSBACKEN
  • Förvalning av väg och fibernät Åkerby-Ytterby.
  • 0705530148
  • Elektronisk kommunikation, Övrigt

Geografiskt område

  • Örebro län
  • Örebro