VIVAB

  • 556764-7606
  • Box 110
    31121 FALKENBERG
  • Vatten & Miljö i Väst AB driver vatten-, avlopps och avfallsverksamheterna i Varbergs kommun och Falkenbergs kommun.
  • 0757-274000
  • www.vivab.info
  • Avlopp, Dagvatten, Vatten

Geografiskt område

  • Hallands län, Jönköpings län, Västra Götalands län
  • Falkenberg, Gislaved, Halmstad, Hylte, Kungsbacka, Mark, Svenljunga, Varberg