WenerNet

  • 717912-4180
  • c/o Per Åkerson, Sångarvägen 414, 46294 Frändefors
  • Ägare och förvaltare av fiberanläggning
  • 0705197927
  • wenernet.wordpress.com
  • Elektronisk kommunikation

Geografiskt område

  • Västra Götalands län
  • Vänersborg