Tranemo kommun, Teknisk drift

 • 212000-1462
 • Moavägen 5
  514 32 Tranemo
 • Kommunalteknisk verksamhet
  Gata VA Fjärrvärme Fiber
 • tranemo.se/Bygga & Bo/Schakttillstånd
 • 0325-576000
 • www.tranemo.se
 • Avlopp, Dagvatten, Fjärrvärme, Vatten, Övrigt

Geografiskt område

 • Västra Götalands län
 • Tranemo